ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းက နည္းျပ ဒီဘုိးဝါးကုိ ထုတ္ပယ္ၿပီး ႐ြိဳ္င္းေဟာ့ဆန္ကို ခန္႔အပ္ | DVB