​ရာဘာက်ည္ဆန္သံုး ေသနတ္မွ က်ည္ဆန္ထြက္၍ လူ ၁ ဦး ဒဏ္​ရာရ | DVB