ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာမ်ားဆႏၵျပ | DVB