ႏ်ဴကလီးယားသိပၸံပညာရွင္မ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယားျပည္သူမ်ား ဂုဏ္ျပဳ - DVB