ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား စည္းကမ္းနဲ႔အညီ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး - DVB