ျမစ္ႀကီးနား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္းကူမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပ (ဓာတ္ပံု) - DVB