ၿမိတ္ကၽြန္းစုအတြင္း တရားမ၀င္ရွပ္ဆြဲေလွ ၁ စီးအား ျမန္မာ့ေရတပ္ ဖမ္းဆီး - DVB