လင္​မယား စကားမ်ားရာမွ ဇနီးသည္က ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို ဓားျဖင့္ထိုးမႈ မင္းကင္းတြင္ ျဖစ္ပြား - DVB