မူးယစ္ေဆးသံုးၿပီး ေသနတ္တလက္ျဖင့္ ဓားျပတိုက္သည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အား ဖမ္းဆီး - DVB