တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၁ လံုး ဆံုး႐ံႈး - DVB