ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈအသစ္ ကုလလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ခ်မွတ္ - DVB