ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ (သတင္းဓာတ္ပံု)

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္နဲ႔ ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ Euromoney Institutional Investor(Asia) တို႔ပူးေပါင္းၿပီး Myanmar Global Investment Forum ေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၁၂ ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC II မွာ က်င္းပပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က အစိုးရသစ္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးရွိၿပီး ဘယ္လုိ က႑ေတြကို ဦးစားေပးမွာလည္း၊ ဘယ္လိုမ်ဳိး စီးပြားေရး မူဝါဒေတြကို ခ်မွတ္မွာလည္း ဆိုတာကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူေတြက စိတ္ဝင္စားေနတာလို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းဌာနက ညြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚဝါဝါေမာင္က ေျပာပါတယ္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စိန္ေခၚမႈေတြလည္း ရွိတယ္ဆုိတာ သူတို႔သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တဖက္ကလည္း ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုတာသိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စိတ္ပါ၀င္စားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အစိုးရကိုလည္း ကမာၻကေန ကူညီခ်င္တဲ့ ဆႏၵမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာတဲ့အခါမွာ အထူးသျဖင့္ ဘယ္လိုက႑မ်ဳိးေတြ၊ သူတုိ႔ကဘယ္လို က႑မ်ဳိးမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္တာလည္းရယ္၊ ကိုယ့္ဘက္က ဘယ္က႑ေတြမွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လိုအပ္ေနတာလည္းဆုိတာ ဒီဟာကို ယွဥ္တြဲၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈနဲ႔ ညိႇတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစဖုိ႔အတြက္ ဒီလိုဖိုရမ္ကို တႏွစ္ တႀကိမ္ က်င္းပတာပါ” ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ေနရာမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑က အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ ႏုိင္ငံေတြထဲမွာဆုိ စင္ကာပူက အမ်ားဆံုးနဲ႔ တ႐ုတ္က ဒုတိယ၊ အဲဒီနာက္မွာ ေဟာင္ေကာင္နဲ႔ ထုိင္း ရွိတယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏအားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံေလာက္ မွန္းထားရာမွာ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံခြဲေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

More News
Up