က်ပ္သိန္း ၈၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရိွ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းမိ - DVB