ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ ဆက္လုပ္မည္ဟု ေျမာက္ကုိရီးယားေျပာေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရးသမား ေျပာ - DVB