အန္အယ္လ္ဒီဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးေအာင္ေရႊ ကြယ္လြန္ျခင္း ၁ လျပည့္ ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္း (သတင္းဓာတ္ပံု) | DVB