ပင္လည္ဘူးတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး က်ပ္သိန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းမိ | DVB