ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၂၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၂၈,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၁၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ေဈး က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၂၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၅၈၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၄၂၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၇၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၂၅၀ ေပါက္ေဈးရွိေန ပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းညိဳက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၈၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲပုတ္(ဗမာ) ပဲပုတ္(ဗမာ)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၉၄,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ကုလားပဲလံုး v2 ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ကုလားပဲလံုး v2 က ၁ တင္းကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ တင္းကို ေငြက်ပ္ ၄၂,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေအာင္ပန္း ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၉၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၃၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

More News
Up