နာမည္ႀကီး ဘုိင္ယန္က ေဟာဖန္ဟုိင္းကုိ ၂ ဂုိး ဂုိးမရွိျဖင့္ ႐ႈံးနိမ္ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) | DVB