ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည့္ ၇၈ ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းနား က်င္းပ (ဓာတ္ပုံ) | DVB