ဒုကၡသည္ ၃ ေသာင္းခန္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးႏုိင္ခဲ့ဟု ဥေရာပသမဂၢ ေျပာ

ဥေရာပသမဂၢဟာ ဒုကၡသည္ ၃ ေသာင္းလာက္ကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီလုိ႔ ဥေရာပသမဂၢထိပ္တန္းတာဝန္ရိွသူေတြက ေျပာၾကားပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထုိင္သူေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစီအစဥ္အတိုုင္း လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဥေရာပသမဂၢေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ ၇ ရက္မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ အဲဒီအစီအစဥ္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လာေရာက္သူေတြကို ပိုေကာင္းတဲ့ စီးမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဥေရာမသမဂၢရဲ႕ ျပင္ပနယ္စပ္ကို အကာအကြယ္ေပးေရဆိုတဲ့ အစီအမံေတြပါဝင္တာျဖစ္ပါတယ္။ “ဥပမာ အီတလီမွာဆိုရင္ အခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း တရားမဝင္လာေရာက္သူဦးေရဟာ မႏွစ္ ျသဂုတ္လကထက္ ၈၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေလ်ာ့သြားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီ ဇူလိုင္နဲ႔ ၾသဂုတ္လ အတြင္းမွာကိုပဲ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းက်သြားပါတယ္။ ဒီဟာက ဘာကို ထင္ဟပ္ျပေနသလဲဆိုရင္ အလယ္ေျမထဲပင္လယ္ လမ္းေၾကာင္းတေလ်ာက္မွာ လစ္ဗ်ားနဲ႔ ႏုိက္ဂ်ာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ခ့ဲတယ္ဆိုတာကို ျပေနတာပါ။” လို႔ ဥေရာပသမဂၢ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္နာ ဒီမီထရိဇာဗရာ မားဗလက္စ္ ကေျပာၾကားပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူ၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံသားဆိုင္ရာ ဌာနရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ လက္ရိွရိွေနတဲ့ တရားမဝင္ဝင္ေရာက္လာသူေတြထဲက ဆီးရီးယားႏုိင္ငံသား ၁ ေသာင္းအပါအဝင္ လူ ၂၇,၆၅၉ ဦးကို ေနရာခ်ထားေပးႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

More News
Up