အျမန္ဆုံးကစားသမားစာရင္းတြင္ မန္စီးတီးေနာက္ခံလူ ေ၀ၚကာ အဆင့္ ၁ ရပ္တည္ေန | DVB