ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ဆီနီေဂါပြဲစဥ္ ကုိယ္တြယ္ခဲ့သည့္ ဒုိင္ကုိ တသက္တာ ပြဲပယ္ခ်မွတ္ | DVB