ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးသည့္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ (သတင္းဓာတ္ပံု)

ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးတဲ့လႈပ္ရွားမႈကို ရန္ကုန္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ျပန္ၾကားေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာနနဲ႔  Traingle အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔တို႔ကဒီေန႔ ပူးေပါင္း က်င္းပပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ တက္ႂကြလႈပ္ရွား သူေတြက ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကိုတက္ေရာက္ ပညာေပးေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က "လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ အေျပာင္းအလဲေတြကိုလည္း ကေလးေတြကို နားလည္ေစခ်င္တယ္။ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာထဲကိုလည္း ေရာက္ေစခ်င္တယ္"လို႔ ေျပာပါတယ္။ လူမ်ဳိးေရးဘာသာေရးခြဲျခားမူေတြ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြၾကားမွာမရွိေစခ်င္ဘဲ လူကိုလူလို႔ျမင္တဲ့ လူငယ္ေတြပဲျဖစ္ေစခ်င္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေျပာင္းလဲေတြၾကား ကေလးငယ္ေတြ အေတြးအယူ မမွားေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အခုလို ပညာေပးတာလို႔ ဆိုပါတယ္။

More News
Up