အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီထူေထာင္၍ ေက်ာင္းႀကဳိပို႔ကားမ်ားေျပးဆြဲမည္ - DVB