ၿမိဳ႕လယ္ တာယာဆိုင္တြင္း ေရာက္လာသည့္ ၁၆ ေပအရွည္ မိေက်ာင္းႀကီးကို ဖမ္းဆီး (႐ုပ္သံ) - DVB