ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖစ္ခ်္ပူရီခ႐ုိင္ရွိ ေစ်းထဲတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတဦးဓားျဖင့္ထိုးသတ္ခံရ - DVB