ေရႊတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ တာခ်ီလိတ္ နားဟိုင္းလံုရြာႏွင့္ လယ္ကြင္းမ်ားသို႔ ရႊံ႕ႏြြံမ်ား ၀င္ေရာက္ - DVB