ဟိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဗုံးအား ကင္ဂ်ဳံအမ္း စစ္ေဆးေနပုံ ဓာတ္ပုံမ်ား ေျမာက္ကုိရီးယား ထုတ္ျပန္ | DVB