ယူက်ဳေပၚ ၾကည့္႐ႈသူအမ်ားဆံုး စံခ်ိန္ခ်ိဳးခဲ့သည့္ ေတလာဆြစ္ဖ္ရဲ႕ သီခ်င္းသစ္ (႐ုပ္သံ) - DVB