အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ျပန္ဦးတည္ေနၿပီလား – အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း | DVB