ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၈၀၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၇,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၅၈၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၂၅၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ကုလားပဲ ကုလားပဲလံုးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၁၅၀ ကေန ၂,၁၇၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၈၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေထာပတ္ပဲ ေထာပတ္ပဲကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာ ၁,၅၈၀ က်ပ္ကေန ၁၉၁၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၈၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲႀကီး ပဲႀကီးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၂၆၀ ကေန ၂,၉၃၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၇၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ (ၾကဴကုတ္) ၾကက္သြန္ျဖဴ (ၾကဴကုတ္)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၉၀၀ ကေန ၁,၉၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ အာလူး အားလူးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ၁၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၆၈၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ေျပာင္းဆံ ေျပာင္းဆံကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၅၆၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

More News
Up