ျမန္မာယူ-၂၂ အသင္း ဘ႐ူႏုိင္းကို ဂုိးဒါဇင္ဝက္သြင္းၿပီး ႏုိင္ပြဲဆက္ - DVB