ဘ႐ူႏုိင္းအသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္ကစားမည့္ ျမန္မာယူ-၂၂ အသင္း (ဓာတ္ပံု) - DVB