ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဗ်ာ သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မႈ Potery Slam ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ - DVB