ဂူအမ္ကြၽန္း၊ ေျမာက္ကိုရီးယားဒံုးက်ည္၊ အေမရိကန္နဲ႔ အမိႈက္ကစ… | DVB