ပါကစၥတန္တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲ၊ လူအနည္းဆံုး ၁၅ ဦး ေသဆံုး - DVB