ယူအက္စ္ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္တစီး ေလယာဥ္ေျပးလမ္းေပၚ ပ်က္က် | DVB