ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေကတီဗြီတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္သံုးစြဲသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး - DVB