အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္သူ ပူးေပါင္း၍ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လႉ(ဓာတ္ပံု) - DVB