သေျပဝတိုးဂိတ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၉၀ ခန္႔ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား ဖမ္းမိ - DVB