ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈျဖင့္ ၾသစေၾတးလ် အႀကီးဆံုးဘဏ္ႀကီး ဒဏ္ေငြေဒၚလာ ၇၈၆ ဘီလီယံ က်ခံရႏုိင္ - DVB