အဂၤပူတြင္ ပ်က္စီးေနသည့္ လမ္းတံတားမ်ား ျပဳျပင္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ား လိုလား - DVB