ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီး တပ္ဖြ႔ဲ၀င္အင္အား ၅၀၀ ခန္႔ ခ်ထားဟုဆုိ - DVB