​ညအခ်ိန္​ ​ေတာဆင္​႐ိုင္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာ၍ ေငြေဆာင္ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ေန - DVB