အီဂ်စ္တြင္ ရထား ၂ စီးတုိက္မိ၊ လူ ၄၀ ေက်ာ္ ေသဆုံး - DVB