နမၼတီးၿမိဳ႕နယ္အနီး တုိက္ပြဲျဖစ္၊ ရြာသားရာခ်ီထြက္ေျပး ပိတ္မိေနသူမ်ားရွိေန | DVB