ကညြတ္ကြင္းတြင္ ကြၽန္းသစ္လံုးမ်ား တင္လာသည့္ ကားတစီး ဖမ္းမိ - DVB