ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း ေရသန္႔လုပ္ငန္း ၄ ခု ကို ရက္အကန္႔အသတ္မရွိပိတ္သိမ္း | DVB