ေက်ာက္တံခါးတြင္ တရားမဝင္ႏြားမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ ကားတစီး ဖမ္းမိ - DVB