ေညာင္ေလးပင္တြင္ ၂ တန္းေက်ာင္းသူအား အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ႀကံစည္သူကို ဖမ္းဆီး - DVB